• Δεν υπάρχει κόμιστρο για την αίτηση συμμετοχής.
 • Σας συμβουλεύουμε να μην στείλετε master copies.
 • Το φεστιβάλ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για κάποια φθορά ή απώλεια έργου.
 • Η διάρκεια οποιουδήποτε έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Τα βίντεο που υπερβαίνουν αυτό το όριο μπορούν να απορριφθούν αυτόματα.
 • Το βίντεο θα παραδοθεί σε DVD (PAL) ή  video file. Σε κάθε περίπτωση, ένα video file, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2GB και θα πρέπει να είναι είτε .avi , mpeg είτε .mov format.
 • Τα αρχεία δεν θα επιστραφούν και θα κρατηθούν στο αρχείο του φεστιβάλ για δικούς του σκοπούς.
 • Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από μία κατηγορία χωρίς να υπερβαίνει τις 4 συμμετοχές ανά κατηγορία. Για κάθε κατηγορία συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μία διαφορετική φόρμα.
 • Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε επιπρόσθετο  υλικό στην αίτησή σας είτε είναι διαδικτυακή είτε μέσω ταχυδρομείου, με κατ ελάχιστο περιεχόμενο στην ενότητα σχόλια:
 1. 3 φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση (300dpi)
 2. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αρχείο, το οποίο είναι απαραίτητο ( π.χ. τεχνικό φύλλο, σύντομο βίντεο αισθητικής αναφοράς)
 • Οι  αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα προαπαιτούμενα αρχεία θα θεωρούνται ατελείς και μπορούν να απορριφθούν αυτομάτως.
 • Η εταιρεία παραγωγής δεν φέρει καμία ευθύνη για copyrights έργων, τα οποία περιλαμβάνουν εικόνες ή μουσική που έχει δημιουργηθεί από άλλους πέρα από τους καλλιτέχνες που την υποβάλλουν. Όλα τα πιθανά έξοδα δικαιωμάτων θα πρέπει να καλύπτονται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
 • Οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα έχουν επιλεχθεί, θα ειδοποιούνται με email από την ομάδα παραγωγής του Athens Digital Arts Festival.
 • Σε κάθε περίπτωση όλα τα έργα, τα οποία έχουν υποβληθεί ως συμμετοχή – είτε έχουν επιλεγεί για το φεστιβάλ είτε όχι – μπορούν να συμπεριληφθούν σε συλλογές, οι οποίες μπορεί να εκπροσωπήσουν το φεστιβάλ ακόμα και διεθνώς.
 • Το Athens Digital Arts Festival συμβαίνει μία φορά τον χρόνο σε ένα χώρο και χρόνο και μόνο η ομάδα παραγωγής του φεστιβάλ είναι σε θέση να έχει απόλυτη επιλογή για το πλήρες πρόγραμμα των καλλιτεχνών αλλά και την διάρκειά του.
 • Η ομάδα παραγωγής δικαιούται να αναβάλλει το φεστιβάλ ανά πάσα στιγμή, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή του.
 • ‘Εργα, τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή υποστηρίζουν τις διακρίσεις προς άτομα ή ομάδες του πληθυσμού με βάση την συμπεριφορά, την φυλή, την εθνικότητα ή το φύλο, δεν είναι κατάλληλα για συμμετοχή στο φεστιβάλ και δεν θα γίνονται δεκτά.
 • Μέρη του φεστιβάλ μπορεί να βιντεοσκοπηθούν και να δημοσιευθούν. Το κοινό και οι καλλιτέχνες των οποίων η δουλειά μπορεί να φαίνεται μέσα σε αυτά τα βίντεο, συμφωνούν με αυτό άνευ όρων.
 • Μία συμμετοχή που έχει υποβληθεί, δεν έχει δικαίωμα απόσυρσης.
 • Τα έξοδα για την αποστολή με ταχυδρομείο βαρύνουν τους καλλιτέχνες.
 • Σε περίπτωση μεταφοράς των έργων, τα έξοδα μεταφοράς και η ασφάλεια πληρώνεται από τους καλλιτέχνες.